May 24, 2024
Kulturë

Xhamia e Berishëve në Ferizaj

Xhamia e Berishëve, e cila daton në shekullin e 17-të, ndodhet në lagjen e Berishëve të fshatit Greme. Gjatë viteve, ajo ka pësuar disa rinovime, duke përfshirë restaurimin e minareve së saj. Sipas rrëfimeve të disa hoxhallarëve vendas, të cilët kanë qenë të rëndësishëm në mirëmbajtjen e kësaj xhamie, besohet të jetë mbi tre shekullore.

Pavarësisht sprovës së kohës, ajo i ka përballuar sfidat dhe është përkujdesur me zell nga besimtarët që kanë kryer shërbesat fetare. Kjo xhami ka shërbyer edhe si strehë, veçanërisht gjatë luftës së fundit në vitet 1998-1999 kur ka ofruar mbështetje për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).

Xhamia e Berishës qëndron si një dëshmi e historisë së pasur kulturore të rajonit. Rëndësia historike e bënë atë një vend nderimi për komunitetin lokal dhe një simbol të qëndrueshmërisë përballë vështirësive.

www.visit-ferizaj.com