June 17, 2024
Rajon - Botë

Vaksina Pfizer për fëmijët miratohet në Mal të Zi

Instituti për Barnat dhe Pajisjet Mjekësore të Malit të Zi (CinMED) ka lëshuar licencën për tregtimin e vaksinës Pfizer të destinuar për fëmijët mbi 12-vjeç.

Sipas njoftimit të CinMED, të publikuar në ueb-faqe, bazuar në vlerësimin pozitiv për cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin, dy ditë më parë është lëshuar licenca për tregtimin e barit Comimaty, prodhim i Pfizer nga Belgjika.

Leja thuhet se është lëshuar me procedurë të përshpejtuar, pasi vaksinës iu dha autorizimi për marketing në Bashkimin Evropian më 21 dhjetor të vitit të kaluar përmes një procedure të centralizuar dhe dokumentacioni i dorëzuar në CinMED ishte identik me atë në bazë të të cilit vaksina u miratua në BE.