July 22, 2024
Maqedoni

Të punësuarit në institucione të jenë në dispozicion për regjistrimin, rekomandon Qeveria

Qeveria sot solli vendim me të cilin i angazhon të gjitha ministritë dhe organet e administratës shtetërore t’i shqyrtojnë mundësitë që për nevojat e regjistrimit t’i vënë në dispozicion të Entit Shtetëror të Statistikës përkohësisht të punësuarit në këto institucione.

Qeveria këtë ua rekomandoi edhe Njësiteve të vetëqeverisjes lokale si edhe institucioneve nën kompetencë të tyre.