Shorti i Ligës së Dytë: Bashkimi sfidon Ohrin, Besa kundër Osogovës