July 22, 2024
Maqedoni

APEL për ta ndihmuar Xhamin e Fshatit Llukarë në Karadakun e Shkupit

Miq dashamirë të vullnetit të mirë dhe vepërmirë qofshi nën mbrojtjën, furnizimet, begatitë dhe mëshirën e All-llahut kudo që gjindëni.

LAJMËRIM:
Në fshatin Llukarë Xhamia nuk ka minare.
Është marr iniciatvë për ndërtimin e minarës.

1. Ndërtimi i minarës.
Kemi një ofert që minarën e fshatit ta ndërtoj një donator duke kërkuar që Minarën ta ndërtoj pa participimin e askujt tjetër.

2. Rregullimi i Xhamisë brenda.
Lyerja, tepisonat, dhe gjithçka tjetër që ka nevojë.
Këtu mund të merr pjes çdo vullnet mirë me aq sa ka mundësi.

3. Rregullimi i oborrit të Xhamisë.
Një mur, Shtrimi i bekatonave, gjelbërimin.
Sasia e m2 për lyerje, m2 e tepisonave, m2 e bekatonave dhe m2 e murit do ti keni së shpejti të detajizuara dhe publike.

Të nderuar vullnet mirë.
Për detaje të tjera mund të informoheni:

+38970655697 IMER MUSTAFA
+41762319669 IMER MUSTAFA
E-mail: imer.mustafa.mobile@gmail.com
+38971234299 HAJRIZ MUSTAFA
+38970664088 NEBI ISENI

(Huazuar lajmin nga stafi i faqës Fshati Llukarë)