Maqedoni

RDM: Përdorimi masiv i energjisë diellore për të dalë nga kriza e energjisë

Partia e Gjelbër RDM thekson se e vetmja zgjidhje e qëndrueshme për krizën energjetike është investimi intensiv në prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme të energjisë, në radhë të parë nga dielli.

Ata thonë se çdo çati është një kapacitet potencial energjetik për t’u përdorur. Është e nevojshme të fillohet menjëherë procesi i tranzicionit të energjisë në mënyrë që burimet e rinovueshme gradualisht të bëhen burimi kryesor i energjisë.

RDM kërkon që Qeveria dhe autoritetet vendore të marrin menjëherë një vendim që detyron institucionet shtetërore dhe ndërmarrjet publike që të fillojnë menjëherë vendosjen e paneleve fotovoltaike dhe rikonstruksionin për fasadat energjetike të të gjitha objekteve publike.

Të njëjtit thonë se duhet të thjeshtësohet urgjentisht procedura për marrjen e lejeve për instalimin e fotovoltaikëve dhe të hiqen të gjitha kufijtë e fuqisë së instaluar të termocentraleve që qytetarët dhe kompanitë mund të instalojnë në çatitë e tyre.

Me zbatimin e menjëhershëm të këtyre masave, parashikojmë që në 6 muajt e ardhshëm të instalohen 200 MW të reja dhe në fund të vitit 2022, 200 të tjera, ose gjithsej 400 MW panele fotovoltaike ose energji të mjaftueshme për rreth 100 mijë familje.