June 21, 2024
Lajmet e reja

Maqedoni: 30 dhe 31 tetori janë ditë heshtjeje zgjedhore

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive njofton se fushata zgjedhore për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale zgjat deri në mesnatën e 29 tetorit. Rregullat për heshtjen zgjedhore zbatohen nga data 30 tetor deri në orën 19:00 të datës 31 tetor.

Gjatë heshtjes, mediat vazhdojnë të raportojnë për procesin zgjedhor, por pushojnë të gjitha format e përfaqësimit mediatik zgjedhor të pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore.

Sipas Kodit Zgjedhor, shkelja e heshtjes zgjedhore është transmetimi i çdo informacioni, fotografie, materiali audio dhe audiovizual që lidhet ose në të cilin pjesëmarrësit marrin pjesë në zgjedhje, çdo formë e raportimit mediatik që është hapur ose fshehurazi në funksion të fushatës së dikujt dhe mund të ndikojë në vendimin e votuesve, të dhëna që zbulojnë identitetin e subjekteve politike dhe/ose individëve të përfshirë në incidente apo parregullsi në ditën e zgjedhjeve; si dhe deklarata nga kandidatët në procesin zgjedhor, nga përfaqësues të partive politike dhe nga bartës të funksioneve në organet qeveritare.