Kryetari i komunës së Likovës priti nxënësit e shkollës “Dituria” që fituan vendin e parë në Maqedoni

Orkestri i shkollës orfë i përzier pranë SHFK “Dituria” Likovë, sot me ftesë të kryetarit të Komuna e Likovës u pranuan në këtë institucion.
Nxënësit, mësuesi dirigjent i orkestrit Florim Zulfiu, asistentët mësues që ndihmuan orkestrin ne Gara Shtetërore Vallandovë 2023 dhe drejtoria e shkollës u shpërblyen me mirënjohje për suksesin e arritur Vendi i parë në Gara Shtetërore “Viva la musica” Vallandovë 2023!