Certifikat vaksinimi e Perandorisë Osmane

Në rrjetin social facebook është duke qarkulluar një fotografi e çertifikatës së vaksinimit. Ajo që bie në sy është se kjo certifikat është në kohën e Perandorisë Osmane, gjatë periudhës së Sulltan Abdulhamidit të dytë.

Më poshtë ju sjellim detajet e certifikatës

Certifikatë vaksinimi në kohën e Perandorisë Osmane gjatë periudhës së Sulltan Abdulhamidit të dytë në vitin 1326 hixhri:

Vula: Abdülhamid Han bin Abdülmecid el-muzaffer dâima
Numri rendor: /
Numri serik: /
Certifikat vaksinimi
Emri: Ismail efendi
Vitet: 10
Emri i babait: Mehmed Aga
Profesioni i prindit: Karrocier
Feja: Islam
Qyteti: Stamboll
Apartamenti: 17
Qarku: Üsküdar
Emri i rrethinës: Tûnusbağı
Mahalla: /
Rruga: Edhem Pasha

Numri i shtëpisë: 44
Në Balada me dëshirë dhe pa imponim është bërë vaksinimi për herë të dytë për personin në fjalë për mbojtje nga pandemia dhe i dorëzohet kjo certifikatë më 13 Tetor 1326 h.
Pëgjegjësi i vaksinimit: Mustafa bin Husejn