Besimi: Nëse rrisim pagat e mësimdhënësve do të zhvlerësohen pagat sektoreve tjera

Ministri i Financave Fatmir Besimi në një kolumnë të tij të fundit shkruan se rritja e pagave të stafit arsimor, temë që është aktuale këto ditë me grevën e tyre, do të shkaktojë inflacion shtesë në kushtet kur nuk ka zhvillim të dukshëm ekonomik në vend dhe përtej.

Sipas tij, rritja e pagave të mësimdhënësve do të zhvlerësojë pagat e tjera në sektorë të tjerë.

“Po flasim për paga si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Angazhimi ynë si qeveri është rritja e pagave si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik. Nëse në sektorin privat tregu përcakton nivelin e pagave, sipas ofertës dhe kërkesës për punë, si dhe produktivitetit të saj, ai duhet të monitorohet nga sektori publik, i cili nga ana e tij duhet të jetë efikas dhe të ofrojë shërbime cilësore për qytetarët dhe ekonominë, duhet të jetë konkurruese dhe të arrijë një nivel më të lartë të rritjes ekonomike, dhe në këtë mënyrë të rrisë të ardhurat dhe të rrisë standardin e jetesës dhe cilësinë e jetës së qytetarëve.

Me fjalë të tjera, pagat e sektorit publik duhet të monitorojnë produktivitetin në sektorin privat dhe të kontribuojnë duke rritur cilësinë e tyre. Përndryshe, në teorinë ekonomike, çdo rritje e pagave pa rritje të produktivitetit do të shkaktojë presione inflacioniste, të cilat në kushte inflacioni mund të nxisin më tej inflacionin (sipas analizës në Ministrinë e Financave, në ekonominë tonë koeficienti i korrelacionit të pagave dhe inflacionit është ” ndërmjet 0.37-0.44, gjegjësisht një rritje e pagave prej 1% do të gjenerojë inflacion prej rreth 0.4%)”, ka shkruar Besimi.

Ai tha se në ditët në vijim do të ketë zgjidhje të qëndrueshme për një standard më të mirë të mësuesve, por në të njëjtën kohë të shoqërohen me reforma që do të nënkuptojnë arsim më të mirë.

“Ne duhet të japim një rezultat ekonomik, të ndërgjegjësohemi për situatën globale dhe drejt asaj që po e shtyjmë ekonominë. Pra, në radhë të parë i takon ekonomisë të qëndrojë në këmbët e veta”, tha Besimi.