Autorë librash nga Sllupçani

Fakte për Sllupçanin

Deri më tani kemi arritur ti regjistrojmë 13 autorë veprash nga sfera të ndryshme si në poezi, prozë, dramë , vepra shkencore etj.
Numri i përgjithshëm i veprave autoriale të shkrimtarëve nga Sllupçani arrinë në 96.
1. Avni Dehari 13 vepra
2. Nehas Sopaj 43 vepra
3. Esat Dehari 1 vepër
4. Qermi Bajrami 2 vepra
5. Ardian Ramadani 5 vepra autoriale 2 bashkautoriale dhe 7 recensione.
6. Bajram Ramadani 9 vepra
7. Fejzulla Arifi 5 vepra
8. Arben Ibrahimi 6 vepra
9. Seid Fejzulli 1 vepër
10. Kreshink Sopaj 1 vepër
11. Gazmend Elezi 1 vepër
12. Sanije Bajrami 1 vepër
13. Jahja Abazi 1 vepër.

Shpresojmë në ndër kohë të na i dërgojnë të dhënat edhe autorët tjerë eventual që të mund të kemi informacione më të sakta për monografinë që jemi duke e përgatitur.