Shqiptarët që jetonin në trojet autoktone në ish Jugosllavi…

Shkruan: Ekuran Shehu, New York

Shqiptarët që jetonin në trojet e tyre autoktone, por atëherë ajo tokë ishte e okupuar nga Shteti që quheshte Jugosllavi.

Shqiptarët në ish-Jugosllavi në vitet 70-80-90 deri në vitin 2000 ishin të bashkuar dhe të motivuar për të mos humbur gjuhën,traditad por falë: Shkollave, universitetet, gazetat dhe televizioni në gjuhën shqipe që i mbajtën shqiptarët gjallë në atë shtet sllav.

Pra, çlirimi i Kosovës në vitin 1999 nuk ishte meritë e vetme e atyre që kontribuuam në vitet e 90-ta, por është një meritë i nje singjiri shumë e gjatë.

Mirë, por pasi bëmë punën më të madhe na filluan problemet me ato punë që tani janë shumë më të lehta se dikur para çlirimit të shtetit Dardan që quhet Kosova.
Mirëpo, pas çlirimit erdhën forca të tjera antishqiptare që na përçanë dhe nuk na lanë të hedhim hapin e fundit vendimtar për të mirën e gjithë shqiptarëve, unitet kombëtar, një flamur, një komb dhe një shtet.
Sekreti i këtij suksesi është që ti bashkojmë forcat edhe një herë dhe të mos ndahemi, të paktën ne që jetonim në atë vend që quhej Jugosllavi.