Mexhiti diskutoi për iniciativat e reja dhe kushte më të mira të punës në shëndetësi me sindikatat

Ministri i Shëndetësisë, Dr. Fatmir Mexhiti, ka zhvilluar sot një takim me përfaqësues të Sindikatës së Pavarur për Shëndetësi, Farmaci dhe Mbrojtje Sociale të Republikës së Maqedonisë dhe përfaqësues të Sindikatës së Pavarur të Qendrave Klinike dhe organizatave tjera shëndetësore në RM.

Ministri ka shprehur edhe një herë mbështetjen e tij për sindikatat dhe këtë e dëshmojnë dy rritjet gjatë vitit.

Në takim u diskutua për iniciativat që do të përgatisin shoqatat sindikale në periudhën në vijim dhe i referohen korrigjimit të koeficientëve të punonjësve në aktivitet për vitin e ardhshëm.

Në përputhje me marrëveshjen, sindikatat morën përsipër të përgatisin një Propozim-Aneks për ndryshimin dhe plotësimin e Marrëveshjes Kolektive për veprimtarinë shëndetësore të RM-së duke korrigjuar koeficientët për llogaritjen e pagave dhe e njëjta të dorëzohet deri tek Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Sigurimeve Shëndetësore.

Gjithashtu u ra dakord që gjatë kësaj periudhe ministri i Shëndetësisë të riaktivizojë me vendim Komisionin për hartimin e një teksti të rafinuar të Marrëveshjes Kolektive për sektorin e shëndetësisë të Republikës së Moldavisë, i cili do të përpunojë tekstin tashmë të filluar, ku ndër të tjera të tjera, të gjitha përfitimet nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e nënshkruar për sektorin publik.

Gjithashtu u ra dakord që gjatë kësaj periudhe ministri i Shëndetësisë të riaktivizojë me Vendim Komisionin për hartimin e një teksti të pastruar të Marrëveshjes Kolektive për sektorin e shëndetësisë të RM-së, i cili do të përpunojë tekstin tashmë të nisur, ku ndër të tjera do të harmonizohen të gjitha përfitimet e Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të nënshkruar për sektorin publik.