July 22, 2024
Maqedoni

Komuna e Gazi Babës bëhet me Kadastër të Gjelbër, shembull për komunat tjera

Sot më 23 dhjetor 2022 është bërë prezantimi i Kadastrës së Gjelbër të Komunës Gazi Babë.

Ky ishte premtimi i kryetarit të komunës, Boban Stefkovski, gjatë fushatës zgjedhore.

“Komuna e Gazi Babës behet me kadastër të gjelbër! Një tjetër premtim nga programi zgjedhor është duke u realizuar.
Komuna e Gazi Babës është një nga komunat në Maqedoni dhe në rajon që e bazon punën e saj në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve të saj”, njoftoi me këtë rast Stefkovski.

Sipas tij, krijimi i Kadastrës së Gjelbër do të jetë baza për promovimin e zonave urbane të gjelbra, të cilat përveç funksioneve funksionale, rekreative dhe sociale, kontribuojnë në uljen e ndotjes dhe uljen dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike.
“Kadastra e Gjelbër do të krijojë një bazë të dhënash për vendndodhjen, madhësinë dhe gjendjen e saktë të sipërfaqeve të gjelbra. Do të krijohet një mundësi për të regjistruar të gjitha ndryshimet që ndodhin në sipërfaqet e gjelbra.
Përmirësimi, mbrojtja dhe zgjerimi i sipërfaqeve me gjelbërim është sfida ime, të cilës i kushtuam vëmendje të madhe vitin e kaluar”, theksoi Stefkovski pas këtij promovimi.