Maqedoni

Bekteshi: Mbështetje financiare në formën e granteve për të gjitha veprimtaritë gastronomike dhe hotelierike

“Do të ketë ndihmë shtesë në formën të subvencionit ose grantit në lidhje me mbështetjen e gastronomisë dhe sektorit turizëm në përgjithësi, përfshirë këtu edhe objektet hotelierike në vendin tonë.
Domethënë veçse është bërë më modeli për mënyrën se si do të mbështeten, do të meren parasysh përqindja e të ardhurave në muajt e parë të vitit 2021, përfshirë Janarin, Shkurtin dhe Marsin dhe në përputhje me të ardhurat që ata kanë pasur, një pjesë të atyre të ardhurave do ti mbulojë shteti drejtpërdrejtë në formë të grantit apo të subvencionit për çdo objekt hotelierik në vendin tonë.
Modeli se si do të mbështeten tashmë është bërë, të ardhurat mesatare nga muajt e parë të vitit 2021, duke përfshirë janar-shkurt dhe mars, do të merren parasysh, dhe sipas të ardhurave që ata kishin, një pjesë e këtyre të ardhurave do të të mbulohen nga shteti drejtpërdrejt në formën e grantit ose subvencionit direkt për secilin objekt hotelierik në vendin tonë individualisht” – ka deklaruar ministri Bekteshi në një intervistë për televizionin SITEL!