Alternativa: Nuk duhen zgjedhje, është viti i ndryshimeve kushtetuese

Partia Alternativa nëpërmjet një kumtese thotë se këtë vit të gjitha kapacitetet politike dhe shtetërore duhet të përqendrohen në realizimin e obligimit të marrë me ‘propozimin francez’ për ndryshimin e Kushtetutës.

Nga Alternativa thonë se fillimi i bisedimeve përmbajtësore me BE-në nënkupton dinamikë më intensive të reformave dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve për qytetarët.

“Alternativa është e përkushtuar që, përveç përmbushjes së obligimit për njohjen e pakicës bullgare dhe zëvendësimit të përkufizimit “gjuha që flasin mbi 20% e popullsisë” me “gjuhën shqipe”, në këtë proces të bëhet edhe një hap i rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit politik. Prandaj, kemi propozuar amendament kushtetues për sanksionimin e korrupsionit në nivel të lartë, për të cilin po kërkojmë mbështetje nga faktorët e brendshëm dhe ndërkombëtarë. Përveç ndryshimeve kushtetuese, na pret shumë punë gjatë këtij viti”.