July 23, 2024
Kulturë

Vallë jam fajtor që luftova për liri

Pse të vuaj ?

Unë sot po vuaj
Burgjeve me shokët e mi,
Vallë a thua jam fajtor
Që luftova për liri.

Jetën time e sakrifikova
Për ju me shokët e mi,
Tani vuaj i pafajshëm
Këtu brenda në qeli.

Vendi im me shokë
Nuk është qelija,
Po vendi ynë o vëllezër
Për ne është lirija.

Ata që janë fajtorë
Tani janë në liri,
E ne të pafajshmit
Jemi këtu në qeli.

O Zot i Gjithësis
Te ti kam një shpresë ,
Këto njerëz te pafajshëm
Liroi në mëngjes.

Ty po të lutem
Në këtë 10-të ditëshin e fundit ,
Ata që këtë rast e montuan
InshaAlla si mer kurrë gjumi.

Këto vargje i thurra
Për ty o Rexhail,
Të dashtë Zoti shëndet
E të shohim në liri.

Liri për Rexhail Qerimin (Opaja) # A.A