Qeveria tërheq pr/ligjin për ndërtesat pa leje

Në mbledhjen e sotme të 74-të, Qeveria bazuar në njoftimin për aktivitetet e zbatuara të paraqitura nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve miratoi vendimin për tërheqjen e Propozim-ligjit për përcaktimin e statusit ligjor të ndërtesave të dërtuara në mënyrë të paligjshme, që ishte në procedurë parlamentare.