IPP Arbën Xhaferi: Cilat janë amendamentet kushtetuese për zyrtarizimin e plotë të gjuhës shqipe?

𝐑𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢 𝐫𝐢: 𝐂𝐢𝐥𝐚𝐭 𝐣𝐚𝐧𝐞̈ 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐤𝐮𝐬𝐡𝐭𝐞𝐭𝐮𝐞𝐬𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐳𝐲𝐫𝐭𝐚𝐫𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐩𝐥𝐨𝐭𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐠𝐣𝐮𝐡𝐞̈𝐬 𝐬𝐡𝐪𝐢𝐩𝐞? Një raport i ri i Institutit

Read more